X. Duo Cavy Spring Banská Bystrica

(Banská Bystrica, 19.05.2024)

X. Duo Cavy Spring Banská Bystrica

(Banská Bystrica, 19.05.2024)

Víťazi výstavy

Víťazi výstavy

Pre plné zobrazenie všetkých stĺpcov odporúčame použiť zariadenie s veľkou obrazovkou, napríklad počítač alebo notebook.

Pre menšie obrazovky sú niektoré stĺpce skryté. Pre zobrazenie viacerých údajov prosím otočte zariadenie do vodorovnej polohy. V prípade väčšej obrazovky budú viditeľné všetky stĺpce.

Č. Meno Vystavovateľ Ocenenia Št. Plemeno
2 LOVESTORY Nyroen Michaela Kaderiaková, SK 3. BOB, BOGB 3 A Hladké
4 Bruno Dior Daniel Banasiak, PL 2. BOB, BOGB 1 A Hladké
7 Pyrka Dior Daniel Banasiak, PL 1. BOB, BOGJ 1, BIS A Hladké
10 Gnom Pascale Veronika Adamová, SK BOGJ 3 A Hladké
11 Kata Farmja Glamour Štefan a Tomáš Szabó, SK BOGJ 2 A Hladké
15 Verena of Crazy House Kateřina Anna Medová, CZ 1. BOB, BOGA 2 A Anglický crested
19 Darcy Felix Felicis Katarína Fabová, SK 2. BOB, BOGA 3 A Anglický crested
20 Dorothy Felix Felicis Katarína Fabová, SK 3. BOB A Anglický crested
22 Willy Wonka Secret Garden Petra Borota, CZ čestná cena A Americký teddy
23 UMA Van Bob Natalia Wróbel, PL čestná cena, BOGB 2 A Švajčiarsky teddy
24 QBOTA Van Bob Natalia Wróbel, PL BOGA 1 A Švajčiarsky teddy
25 Dorian Grey Liwelo Star Jaroslava Kladivová, CZ 2. BOB A Sheltia
26 Bibianne Bethany Liwelo Star Jaroslava Kladivová, CZ 1. BOB, BOGJ 1 A Sheltia
28 Yanick Red Face Liwelo Star Jaroslava Kladivová, CZ 3. BOB, BOGJ 2 A Sheltia
30 Ettien Red Face Liwelo Star Jaroslava Kladivová, CZ čestná cena, BOGB 3 A Coronet
32 Xanté DIAMOND CAVIES Štefan a Tomáš Szabó, SK čestná cena A Peruánec
33 Daimond Velvet Liwelo Star Jaroslava Kladivová, CZ 2. BOB, BOGB 2 A Texel
36 Ducky Dior Liwelo Star Jaroslava Kladivová, CZ 1:BOB, BOGB 1 A Texel
37 Now or Never DIAMOND CAVIES Štefan a Tomáš Szabó, SK 3. BOB, BOGA 3 A Texel
40 Pi Galathilion Štefan a Tomáš Szabó, SK 3. BOB, BOGJ 3 A Alpaka
41 Uwe Pascale Eva Bednárová, SK 2. BOB, BOGA 2 A Alpaka
42 Uli Pascale Eva Bednárová, SK 1. BOB, BOGA1, BIS, Pohár predsedu SZCH A Alpaka
43 Carta Blanca Coco Cavia Alicja Kozera, PL 1. BOB A Lunkarya- peruánec
47 Beza Coco Cavia Alicja Kozera, PL 2. BOB A Lunkarya- peruánec
50 Merida Coco Cavia Alicja Kozera, PL 3. BOB A Lunkarya- peruánec
52 Vanity Secret Garden Petra Borota, CZ 2. BOB B Skinny
53 Leon Secret Garden Petra Borota, CZ 3. BOB B Skinny
56 Wapiti Secret Garden Petra Borota, CZ 1.BOB, BIS B B Skinny
58 Gwendolin Princess de Quitchala Ivana Šarinová, SK 3. maznáčik C -
59 Feffonia Princess de Quitchala Ivana Šarinová, SK 2. maznáčik C -
61 Pierce DIAMOND CAVIES Paulína Kovaľová, SK 1. maznáčik C -

Protesty:

Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 30 €. O proteste rozhodne komisia zložená z organizátorov a posudzovateľov. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech organizátorov výstavy.

Organizatori:

Ing. Alena Mikulinová, Eva Bednárová, Tomáš Szabó

Posudzovatelia:

Natalia Wrobel (PL), Daniel Dawid Banasiak (PL). Štandard C: Eva Bednárová (SK) a Tomáš Szabó (SK) - adept na posudzovateľa.

Sponzori:

        
 

Propozície:

www.cavyshow.sk