X. Duo Cavy Spring Banská Bystrica

(Banská Bystrica, 19.05.2024)

X. Duo Cavy Spring Banská Bystrica

(Banská Bystrica, 19.05.2024)

Definitívne výsledky

Definitívne výsledky

Pre plné zobrazenie všetkých stĺpcov odporúčame použiť zariadenie s veľkou obrazovkou, napríklad počítač alebo notebook.

Pre menšie obrazovky sú niektoré stĺpce skryté. Pre zobrazenie viacerých údajov prosím otočte zariadenie do vodorovnej polohy. V prípade väčšej obrazovky budú viditeľné všetky stĺpce.

Č. Meno Št. Plemeno Trieda Pohlavie Dát. nar. Farba srsti 1. pos. 2. pos. Spolu Ocenenia
1 LEGEND Nyroen A Hladké Baby samec 11.01.2024 biela 96,5 (CAC) 96 (CAC) 192,5
2 LOVESTORY Nyroen A Hladké Baby samica 11.01.2024 biela 96,5 (CAC) 96,5 (CAC) 193 3. BOB, BOGB 3
3 Borneo DIAMOND CAVIES A Hladké Baby samec 04.02.2024 čokoládová 95 (CAC) 95,5 (CAC) 190,5
4 Bruno Dior A Hladké Baby samec 09.03.2024 lila 97,5 (CAC) 97 (CAC) 194,5 2. BOB, BOGB 1
5 Carla DIAMOND CAVIES A Hladké Baby samica 13.02.2024 tan čokoládová 96,5 (CAC) 96 (CAC) 192,5
6 Carlos DIAMOND CAVIES A Hladké Baby samec 13.02.2024 tan čokoládová 95 (CAC) 95 (CAC) 190
7 Pyrka Dior A Hladké Junior samica 30.11.2023 lila 97,5 (CAC) 97 (CAC) 194,5 1. BOB, BOGJ 1, BIS
8 Xoxo of Crazy House A Hladké Junior samica 12.12.2023 červená-biela A A A
9 Salome of Crazy House A Hladké Junior samica 01.10.2023 čierna-biela A A A
10 Gnom Pascale A Hladké Junior samec 06.12.2023 čierna-červená-biela 94,5 97 (CAC) 191,5 BOGJ 3
11 Kata Farmja Glamour A Hladké Junior samec 22.11.2023 californská čierna krémová 96,5 (CAC) 96 (CAC) 192,5 BOGJ 2
12 Only You DIAMOND CAVIES A Hladké Adult samec 22.06.2023 tan čokoládová 94 94,5 188,5
13 Umberto of Crazy House A Anglický crested Junior samec 11.11.2023 čokoládová-buff-biela A A A
14 Estel of Crazy House A Anglický crested Adult samica 30.11.2022 béžová-biela 94,5 96 (CAC) 190,5
15 Verena of Crazy House A Anglický crested Adult samica 03.09.2022 buff-biela 96 (CAC) 96,5 (CAC) 192,5 1. BOB, BOGA 2
16 Ismaila of Crazy House A Anglický crested Adult samica 21.01.2023 čierna-biela A A A
17 Dakota Felix Felicis A Anglický crested Adult samica 08.05.2023 slate-biela 96 (CAC) 95,5 (CAC) 191,5
18 Taxi Diamond Cavies A Anglický crested Adult samica 01.07.2023 čierna-červená-biela 96 (CAC) 95,5 (CAC) 191,5
19 Darcy Felix Felicis A Anglický crested Adult samica 08.05.2023 slate-zlatá-biela 97 (CAC) 95,5 (CAC) 192,5 2. BOB, BOGA 3
20 Dorothy Felix Felicis A Anglický crested Adult samica 08.05.2023 slate-zlatá-biela 96 (CAC) 96,5 (CAC) 192,5 3. BOB
21 Daria Felix Felicis A Anglický crested Adult samica 07.08.2023 solid aguti čierna červená s bielou a červenou 95,5 (CAC) 95,5 (CAC) 191
22 Willy Wonka Secret Garden A Americký teddy Baby samec 01.02.2024 oranžová-biela 95,5 (CAC) 96 (CAC) 191,5 čestná cena
23 UMA Van Bob A Švajčiarsky teddy Baby samica 14.01.2024 zlatá-biela 96,5 (CAC) 97 (CAC) 193,5 čestná cena, BOGB 2
24 QBOTA Van Bob A Švajčiarsky teddy Adult samica 15.11.2022 tan čierna 97 (CAC) 96,5 (CAC) 193,5 BOGA 1
25 Dorian Grey Liwelo Star A Sheltia Baby samec 27.12.2023 červená-biela 97 (CAC) 96,5 (CAC) 193,5 2. BOB
26 Bibianne Bethany Liwelo Star A Sheltia Junior samica 15.11.2023 čierna s bielou 96,5 (CAC) 97 (CAC) 193,5 1. BOB, BOGJ 1
27 Vibis Velvet Liwelo Star A Sheltia Junior samec 29.08.2023 čierna-biela 95,5 (CAC) 96 (CAC) 191,5
28 Yanick Red Face Liwelo Star A Sheltia Junior samec 28.09.2023 čierna-biela 96 (CAC) 96 (CAC) 192 3. BOB, BOGJ 2
29 Thorin Takku Liwelo Star A Sheltia Adult samec 12.06.2023 čierna-biela 95,5 (CAC) 96 (CAC) 191,5
30 Ettien Red Face Liwelo Star A Coronet Baby samec 03.02.2024 červená-biela 96,5 (CAC) 97 (CAC) 193,5 čestná cena, BOGB 3
31 John Terra Punctata A Coronet Junior samec 29.08.2023 aguti čierna krémová 95 (CAC) 95,5 (CAC) 190,5
32 Xanté DIAMOND CAVIES A Peruánec Adult samec 10.05.2023 aguti čierna červená 95,5 (CAC) 95,5 (CAC) 191 čestná cena
33 Daimond Velvet Liwelo Star A Texel Baby samec 27.12.2023 čierna-biela 96,5 (CAC) 97 (CAC) 193,5 2. BOB, BOGB 2
34 Lucky Povraznícky opál A Texel Baby samec 24.12.2023 čierna-biela A A A
35 Luky Povraznícky opál A Texel Baby samec 24.12.2023 čierna-biela A A A
36 Ducky Dior Liwelo Star A Texel Baby samec 27.12.2023 čierna-červená-biela 97 (CAC) 97 (CAC) 194 1:BOB, BOGB 1
37 Now or Never DIAMOND CAVIES A Texel Adult samec 20.06.2023 čierna-biela 96 (CAC) 96,5 (CAC) 192,5 3. BOB, BOGA 3
38 Danny od Floriánky A Alpaka Junior samec 15.12.2023 krémová s bielou A A A
39 Debora od Floriánky A Alpaka Junior samica 15.12.2023 krémová-biela A A A
40 Pi Galathilion A Alpaka Junior samec 12.09.2023 argente slate zlatá s bielou 96 (CAC) 96 (CAC) 192 3. BOB, BOGJ 3
41 Uwe Pascale A Alpaka Adult samec 11.07.2023 aguti čierna červená 96 (CAC) 97 (CAC) 193 2. BOB, BOGA 2
42 Uli Pascale A Alpaka Adult samec 11.07.2023 tan čierna 97 (CAC) 98 (CAC) 195 1. BOB, BOGA1, BIS, Pohár predsedu SZCH
43 Carta Blanca Coco Cavia A Lunkarya- peruánec Baby samica 22.01.2024 čierna-biela 96 (CAC) 96 (CAC) 192 1. BOB
44 Felicie Verrunculosa A Lunkarya- peruánec Baby samica 06.12.2024 čierna-biela 95,5 (CAC) 95,5 (CAC) 191
45 Dumbo Coco Cavia A Lunkarya- peruánec Baby samec 22.01.2024 čierna-červená-biela A A A
46 Pistacja Coco Cavia A Lunkarya- peruánec Baby samica 03.03.2024 aguti čierna červená - červená-biela 95 (CAC) 95 (CAC) 190
47 Beza Coco Cavia A Lunkarya- peruánec Junior samica 23.09.2023 biela 95,5 (CAC) 96 (CAC) 191,5 2. BOB
48 Gesmik Verrunculosa A Lunkarya- peruánec Junior samec 13.12.2023 čierna-biela 96 (CAC) 95 (CAC) 191
49 David z březových hor A Lunkarya- peruánec Adult samec 23.07.2022 červená-biela 94,5 93,5 188
50 Merida Coco Cavia A Lunkarya- peruánec Adult samica 01.06.2023 čierna-červená-biela 95,5 (CAC) 96 (CAC) 191,5 3. BOB
51 Kevin Burďásek A Lunkarya- peruánec Adult samec 25.04.2022 californská čierna krémová 95 (CAC) 93 188
52 Vanity Secret Garden B Skinny Baby samica 23.01 2024 čokoládová-biela 97 (CAC) 95 (CAC) 192 2. BOB
53 Leon Secret Garden B Skinny Junior samec 24.11.2023 oranžová-biela 96,5 (CAC) 95,5 (CAC) 192 3. BOB
54 Raina Secret Garden B Skinny Junior samica 14.12.2023 oranžová-biela 96 (CAC) 95 (CAC) 191
55 Bandita Secret Garden B Skinny Adult samec 10.08.2023 oranžová-biela 95 (CAC) 95,5 (CAC) 190,5
56 Wapiti Secret Garden B Skinny Adult samica 09.07.2023 oranžová-biela 97 (CAC) 95,5 (CAC) 192,5 1.BOB, BIS B
57X Virgin Mohito DIAMOND CAVIES A Coronet Adult samec 07.07.2023 biela 94 96 (CAC) 190 Bez nároku
58 Gwendolin Princess de Quitchala C - - samica 06.12.2023 čierna 98 98 196 3. maznáčik
59 Feffonia Princess de Quitchala C - - samica 06.12.2023 čierna-biela 97,5 99 196,5 2. maznáčik
60 Champs Élysées od Doubravky C - - samica 18.10.2023 krémová s bielou 97,5 97 194,5
61 Pierce DIAMOND CAVIES C - - samec 23.10.2023 krémová s bielou 99 98 197 1. maznáčik
62 Semy C - - samica - aguti krémová biela A A A
63 Faust DIAMOND CAVIES C - - samec 20.12.2022 californská červená s bielou 98 97,5 195,5
64 Ňufa C - - samica 28.12.2020 californská čierna biela 97,5 97,5 195
65 Ejmi Cutie pie pigs of Slovak C - - samica 30.11.2023 californská čierna krémová s bielou 98 98 196
66X Looks like a joke DIAMOND CAVIES A Rex Baby samica 12.03.2024 čierna-červená-biela 95 (CAC) 95,5 (CAC) 190,5 Bez nároku
67X Tučo C - - samec 27.05.2021 aguti čierna červená-biela 96,5 98 194,5 Bez nároku
68X Lilo C - - samec 03.12.2020 argente lila biela s bielou 96,5 97,5 194 Bez nároku
69X Fancy Fee Bee Felix Felicis A Americký teddy Baby samica 19.02.2024 aguti čokoládová-biela 97 (CAC) 95 (CAC) 192 Bez nároku

Legenda:

1. posúdenie (Št. A/B): Natalia Wrobel (PL)
2. posúdenie (Št. A/B): Daniel Dawid Banasiak (PL)

1. posúdenie (Št. C): Eva Bednárová (SK)
2. posúdenie (Št. C): Tomáš Szabó (SK) - adept na posudzovateľa

'X' pri katalógovom čísle znamená, že morča bolo nahlásené po uzávierke alebo priamo na výstave - bez nároku na ocenenia (výnimkou je CAC).
'N' pri katalógovom čísle znamená, že prihlásené morča je neuznaného plemena alebo farebného rázu - bez nároku na ocenenia aj CAC.
'A' pri posúdení znamená neprítomné morča.
'0' pri posúdení znamená diskvalifikácia morčaťa.

Protesty:

Protest proti rozhodnutiu posudzovateľa je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 30 €. O proteste rozhodne komisia zložená z organizátorov a posudzovateľov. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech organizátorov výstavy.

Program:

Príjem morčiat od 8:00 do 8:45.
Začiatok posudzovania o 9:00.
Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 (prerušenie posudzovania).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 16:00.
Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 (vstupné ľubovoľné).

Zmena programu vyhradená!

Organizatori:

Ing. Alena Mikulinová, Eva Bednárová, Tomáš Szabó

Posudzovatelia:

Natalia Wrobel (PL), Daniel Dawid Banasiak (PL). Štandard C: Eva Bednárová (SK) a Tomáš Szabó (SK) - adept na posudzovateľa.

Sponzori:

        
 

Propozície:

www.cavyshow.sk

Šampionát SR - podmienky

Slovenský šampión mladých (SKCJ)

  • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa tri CAC z triedy BABY alebo JUNIOR, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenský výstavách. Jedno CAC môže byť zo zahraničnej výstavy. Titul nebude udelený pokiaľ morča už získalo titul Slovenský šampión.

Slovenský šampión (SKCH)

  • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa päť CAC (minimálne 1 CAC z triedy ADULT) na slovenských výstavách. Dve CAC môžu byť zo zahraničnej výstavy. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov.

Grandšampión (SKGC)

  • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Slovenský šampión a získalo v triede ADULT tri CAC, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenských výstavách.

Interšampión (SKIC)

  • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Grandšampión a získalo v triede ADULT dve CAC na slovenskej výstave a jednu na zahraničnej výstave, alebo na zahraničných výstavách získalo dve CAC v triede adult a jednu má zo slovenskej výstavy, takisto v triede ADULT. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov. 

Viac informácií na cavyshow.sk alebo szch-morcata.sk

Vyšehradský šampión - podmienky

Morča musí mať udelené šampionáty zo Slovenska, Česka a Poľska:
SKJC/SKCH - CZCH - PLJC/PLCH.

Viac informácií na cavyshow.sk alebo zochm.sk