Späť

19. Cavy show Banská Bystrica (04.11.2023)

Priebežné výsledky

Detailné informácie morčaťa:

Č.: 8
Meno: Willy Sjoggo W18 Delľ Orto
Št.: A
Plemeno: Hladké
Trieda: Adult
Pohlavie: samec
Dátum narodenia: 01.01.2023
Farba srsti: čokoládová
Evid. č. SZCH: -
Predaj: nie
Vystavovateľ: Miroslava Ondříčková, CZ
Výsledky
1. posúdenie: 97 (CAC)
2. posúdenie: 97 (CAC)
3. posúdenie: 96,5 (CAC)
Spolu: 290,5
Ocenenia: BOB A 1
ID: 65

Legenda:

1. posúdenie (Št. A/B): Mgr. et Bc. Andrea Kroftová (CZ)
2. posúdenie (Št. A/B): MVDr. Peter Supuka (SK)
3. posúdenie (Št. A/B): László Zerényi (HU)

'X' pri katalógovom čísle znamená, že morča bolo nahlásené po uzávierke alebo priamo na výstave - bez nároku na ocenenia (výnimkou je CAC).
'A' pri posúdení znamená neprítomné morča.
'0' pri posúdení znamená diskvalifikácia morčaťa.