Späť

X. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (19.05.2024)

Definitívne výsledky

Detailné informácie morčaťa:

Č.: 51
Meno: Kevin Burďásek
Št.: A
Plemeno: Lunkarya- peruánec
Trieda: Adult
Pohlavie: samec
Dátum narodenia: 25.04.2022
Farba srsti: californská čierna krémová
Evid. č. SZCH: -
Predaj: nie
Vystavovateľ: Ing. Věra Volná, CZ
Výsledky
1. posúdenie: 95 (CAC)
2. posúdenie: 93
Spolu: 188
Ocenenia:
ID: 74

Legenda:

1. posúdenie (Št. A/B): Natalia Wrobel (PL)
2. posúdenie (Št. A/B): Daniel Dawid Banasiak (PL)

1. posúdenie (Št. C): Eva Bednárová (SK)
2. posúdenie (Št. C): Tomáš Szabó (SK) - adept na posudzovateľa

'X' pri katalógovom čísle znamená, že morča bolo nahlásené po uzávierke alebo priamo na výstave - bez nároku na ocenenia (výnimkou je CAC).
'N' pri katalógovom čísle znamená, že prihlásené morča je neuznaného plemena alebo farebného rázu - bez nároku na ocenenia aj CAC.
'A' pri posúdení znamená neprítomné morča.
'0' pri posúdení znamená diskvalifikácia morčaťa.