Späť

19. Cavy show Banská Bystrica (04.11.2023)

Priebežné výsledky

Detailné informácie morčaťa:

Č.: 79
Meno: Pepíček z Borské Morčiny
Št.: C
Plemeno: -
Trieda: -
Pohlavie: samec
Dátum narodenia: 05.10.2022
Farba srsti: dapple tan
Evid. č. SZCH: -
Predaj: nie
Vystavovateľ: Nešvarová Antonie, CZ
Výsledky
1. posúdenie: A
2. posúdenie: A
3. posúdenie: A
Spolu: A
Ocenenia: -
ID: 97

Legenda:

1. posúdenie (Št. A/B): Mgr. et Bc. Andrea Kroftová (CZ)
2. posúdenie (Št. A/B): MVDr. Peter Supuka (SK)
3. posúdenie (Št. A/B): László Zerényi (HU)

'X' pri katalógovom čísle znamená, že morča bolo nahlásené po uzávierke alebo priamo na výstave - bez nároku na ocenenia (výnimkou je CAC).
'A' pri posúdení znamená neprítomné morča.
'0' pri posúdení znamená diskvalifikácia morčaťa.