X. Duo Cavy Spring Banská Bystrica
Termín konania
19.05.2024
Začiatok prihlasovania
21.04.2024 20:00
Uzávierka výstavy
07.05.2024 20:00
Posudzovatelia
Natalia Wrobel (PL), Daniel Dawid Banasiak (PL). Štandard C: Eva Bednárová (SK) a Tomáš Szabó (SK) - adept na posudzovateľa.

Prihlasovanie na výstavu bolo ukončené

Kapacita v posudzovaných štandardoch
Štandard A+B (SK)
100 klietok
Voľných: 41 klietok
Bez limitov
Štandard C (SK)
20 klietok
Voľných: 10 klietok
Bez limitov
Zápisné
5 € (pre členov ZOCHM.SK platí zvýhodnený poplatok 4 €)
Poplatok za posúdenie morčaťa
7 € (A,B,C)
Ocenenia
Pôjde o DUO výstavu s možnosťou získania ocenenia CAC (2xCAC) z posúdenia od dvoch rôznych posudzovateľov. Štandard C bude mať dva posudky.

Všetky ceny budú udeľované v závislosti od počtu riadne prihlásených morčiat. Na udelenie 1. miesta musia byť v danej kategórii prihlásené aspoň 3 morčatá. Aby bolo udelené aj druhé miesto, musia byť prihlásené aspoň 4 a na tretie miesto je potrebných 5 prihlásených morčiat:
BIS krátkosrsté, BIS dlhosrsté a BIS štandardu B
BOG baby, junior ,adult 1.2.3.,
BOB 1.2.3.,
cena posudzovateľa,
najlepší maznáčik 1.2.3.,
čestná cena organizátora.

V rozstreloch ocenení je rozhodujúcim hlasom p. Natalia Wrobel a p. Daniel Dawid Banasiak.
Organizátori
Ing. Alena Mikulinová, Eva Bednárová, Tomáš Szabó
Osoba zodpovedná za prihlášky
Lukáš Klimša (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Program
Príjem morčiat od 9:00 do 9:30.
Začiatok posudzovania o 10:00.
Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 (prerušenie posudzovania).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 16:00.
Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 (vstupné ľubovoľné).

Zmena programu vyhradená!
Prihlasovacie podmienky
- Prihlasovanie bude realizované elektronicky cez web www.cavyshow.sk aj www.cavyshow.eu (v menu výstavy).
- Do štandardov A/B sa môžu prihlásiť len vystavovatelia, ktorí sú členmi ZO morčiat SZCH prípadne inej zahraničnej organizácie chovateľov morčiat pre aktuálny rok (táto povinnosť nie je vyžadovaná u vystavovateľov z krajín, v ktorých neexistuje oficiálna organizácia chovateľov morčiat). V štandarde C (maznáčik) nie je členstvo vyžadované.
- Zmeny v prihláškach, ktoré nevie vystavovateľ vykonať sám cez tento web, konzultuje s osobou zodpovednou za prihlášky. Po uzávierke už nie je možné robiť zmeny v prihláškach.
- Vystavovateľovi je umožnené po dohode s organizátorom prihlásiť alebo zameniť morča po uzávierke až do štvrtka 15.05.2024 14:00. Takto prihlásené (zamenené) morča bude mať nárok na získanie ocenenia CAC, ale už bude mať z organizačných dôvodov vopred znemožnený postup do ďalších súťaží (vystavovateľ je o podmienkach vopred informovaný).
- Všetky morčatá, ktoré sa nedostavia, nebudú ohodnotené a to bez nároku na vrátenie výstavného poplatku.
Výstavné podmienky
- Morčatá budú vystavované vo vlastných boxoch vystavovateľov. Každý vystavovateľ si musí zabezpečiť sám podstielku, seno aj potravu. Každý vystavovateľ je povinný dodržiavať poriadok počas výstavy a po ukončení výstavy po sebe upratať.
- Vystavovatelia budú nosiť morčatá sami ku posudzovateľskému stolu na posúdenie. Morčatám, prineseným neskoro, môže byť posúdenie odopreté a to bez náhrady.
Spôsob platby
IBAN: SK81 1100 0000 0080 1922 4465

- Výpočet poplatkov a ďalšie informácie k platbe nájdete po prihlásení v menu výstavy (Výpočet poplatkov).
- Pre zahraničných vystavovateľov je automaticky zvolená "platba na výstave" v hotovosti (€) alebo na vyžiadanie platba vopred aj na CZ účet v mene CZK.
- V prípade zrušenia zaplatenej prihlášky pred termínom uzávierky budú poplatky vrátené v plnom rozsahu po vyžiadaní do 7 kalendárných dní.
Generálni sponzori výstavy
Veterinárne podmienky
Všetky morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave, pri vstupe musia majitelia morčiat doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od veterinárneho lekára, ktorý je v komore veterinárnych lekárov (nie staršie ako 3dni). Je zakázané vystavovať, uchovňovať a predávať gravidné alebo kojace samice, morčatá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení , morčatá s ektoparazitmi alebo s hmotnosťou nižšou ako 500g. V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov).
Uchovnenie morčiat
Morčatá sa budú dať uchovniť pod SZCH (0,50 €) alebo registrovať pod ČSCH (50 CZK). Nezabudnite si priniesť originál a pre ČSCH aj kópiu PP alebo VP. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o členstve v ZO na príslušný rok. Uchovnenie (registrácia) bude umožnené aj nevystavovateľom.
Sponzori výstavy
        
Podmienky predaja
Predaj morčiat bude možný pre vystavené aj nevystavené morčatá. Každý chovateľ si musí predaj zabezpečiť sám, avšak predajné boxy musia byť viditeľne označené. Predaj je umožnený len vystavovateľom. Aj predajné morčatá musia mať platné veterinárne osvedčenie. Predávať sa nesmú zvieratá s hmotnosťou nižšou ako 300g. Predajné miesto je nutné si vopred rezervovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a poplatok za jedno miesto je 3 € (poplatok bude uhradený v hotovosti až na výstave). V jednom boxe môžu byť maximálne tri zvieratá rovnakého pohlavia.
GDPR a iné ustanovenia
a) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) súhlasí so spracovaním osobných údajov v prihláškach pre účely konania výstav(y) a súčasne súhlasí so všeobecnými
podmienkami
tohto webu. Osobné údaje vystavovateľa (meno, priezvisko, krajina, email, názov materskej ZO) budú súčasťou výstavného katalógu a výsledkovej listiny výstav(y).
b) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) sa zaväzuje riadiť znením propozícií, výstavného poriadku a tiež pokynmi v prijatých emailoch od organizátora resp. v systémových emailoch vygenerovaných týmto webom.
c) Vystavovateľ súhlasí a sa zaväzuje, že uhradí všetky výstavné poplatky aj v prípade neúčasti na výstave(-ách) (pokiaľ neboli prihlášky do uzávierky odhlásené) a tiež prípadné škody, ktoré spôsobí na výstave(-ách).
d) V prípade vzniku nevyplatenej podlžnosti vystavovateľa voči organizátorovi výstav(y) vystavovateľ súhlásí so zverejnením osobných údajov (celé meno/á, email, obec, krajina, výška dlhu, dôvod vzniku dlhu) na webe PK morčiat SZCH resp. aj na oficiálnom webe alebo na stránke(stránkach) sociálnych sieti (napr. facebook.com - udalosť) výstav(y).

Vystavovateľ má právo odvolať udelené súhlasy (body a až d) do uzávierky výstavy formou odhlásenia všetkých podaných prihlášok. Po uzávierke už nie možné odvolať súhlasy (body a až d) ani zrušiť prihlášky na výstavu(y).

Organizátor a správca tohto webu sa zaväzujú, že osobné údaje vystavovateľa nepoužijú na iné účely a neposkytnú ich tretím stranám s výnimkou štruktúr Slovenského zväzu chovateľov, s ktorými je organizátor povinný komunikovať a prípadne na požiadanie sprístupniť osobné údaje vystavovateľov.

Vystavovateľ odoslaním prihlášky súhlasí s prípadným fotografovaním na výstave a následným umiestnením fotiek na webové stránky a na sociálne siete.

Organizátor môže upravovať celé znenie výstavných propozícií vrátane výšky poplatkov do dňa spustenia prihlasovania.

Organizátor má právo do uzávierky výstavy priebežne meniť výstavné propozície výstav(y) v plnom rozsahu okrem navýšenia výšky poplatkov, zmeny miesta a termínu konania. Po uzávierke je organizátorovi umožnená len zmena zoznamu ocenení, zoznamu posudzovateľov, časového harmonogramu výstav(y), veterinárnych podmienok, spôsobu predaja morčiat a tiež možné upravenie kapacity resp. zlúčenie kapacít jednotlivých štandardov.