Základné ustanovenia:

  1. Základnou podmienkou pre priznanie šampionátu, je aby morča bolo evidované a uchovnené v Plemennej knihe morčiat SZCH, resp. splnilo podmienky na uchovnenie a evidenciu (CZ registrácia alebo SK návrh na uchovnenie od posudzovateľa)  a v tom prípade bude následne evidované a uchovnené za poplatok.
  2. Šampionát potvrdzuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH.
  3. Žiadosť o udelenie titulu je potrebné poslať elektronicky. K žiadosti je nutné priložiť kópiu diplomu CAC a preukazu o pôvode.  
  4. Dokladom o priznaní šampionátu je diplom v elektronickej (vystavené do 30 dní). 
  5. Priznanie titulu je spoplatnené podľa platného cenníka.

Uznanie ocenení CAC:

a) získané na slovenskej výstave

- Budú uznané CAC z výstav SZCH uvedených na zozname uskutočnených akceptovaných výstav (http://www.szch-morcata.sk) . Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované.

b) získané na zahraničnej výstave
- Budú uznané CAC, ktoré vydal organizátor výstavy. Ostatné CAC vydané inou organizáciou nebudú akceptované. V prípade, že krajina nevydáva CAC, tak za toto ocenenie bude považované slovné hodnotenie V / HV alebo bodové hodnotenie min. 95/100. Konkrétne CAC sa smie použiť len pre priznanie jedného šampionátu (je vylúčené viac nasobné využitie CAC).

Tituly:

Slovenský šampión mladých (SKCJ)

  • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa tri CAC z triedy BABY alebo JUNIOR, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenský výstavách. Jedno CAC môže byť zo zahraničnej výstavy. Titul nebude udelený pokiaľ morča už získalo titul Slovenský šampión.

Slovenský šampión (SKCH)

  • Titul bude priznaný morčaťu, ktoré získa päť CAC (minimálne 1 CAC z triedy ADULT) na slovenských výstavách. Dve CAC môžu byť zo zahraničnej výstavy. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov.

Grandšampión (SKGC)

  • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Slovenský šampión a získalo v triede ADULT tri CAC, aspoň od 2 rôznych posudzovateľov na slovenských výstavách.

Interšampión (SKIC)

  • Titul môže byť priznaný morčaťu, ktoré už má titul Grandšampión a získalo v triede ADULT dve CAC na slovenskej výstave a jednu na zahraničnej výstave, alebo na zahraničných výstavách získalo dve CAC v triede adult a jednu má zo slovenskej výstavy, takisto v triede ADULT. CAC musia byť minimálne od dvoch rôznych posudzovateľov. 

Informácie získané z web stránky www.szch-morcata.sk