výstav morčiat vystavovateľov
67 6978 395
z toho 41 DUO (61.2%) a 1 TRIO (1.5%) výstav
celkový počet účastí vystavovateľov 1304
Štatistika je za obdobie od 18.04.2009 do 02.03.2024

 

Priemerné údaje
SK Štandard A+B / EE SK Štandard C
počet Kapacita počet Kapacita
104 135 7 16

 

Podrobná štatistika

 

Počet výstav v jednotlivých rokoch

2009: 2-krát
2010: 6-krát
2011: 7-krát
2012: 4-krát
2013: 6-krát
2014: 6-krát
2015: 5-krát
2016: 6-krát
2017: 6-krát
2018: 5-krát
2019: 4-krát
2021: 1-krát
2022: 4-krát
2023: 4-krát
2024: 1-krát

Počet morčiat v jednotlivých rokoch

2010: 652 morčiat
2011: 601 morčiat
2012: 561 morčiat
2013: 802 morčiat
2014: 714 morčiat
2015: 585 morčiat
2016: 608 morčiat
2017: 699 morčiat
2018: 421 morčiat
2019: 294 morčiat
2021: 46 morčiat
2022: 421 morčiat
2023: 432 morčiat
2024: 142 morčiat

Počet morčiat v skupinách - celkovo

Krátkosrsté: 3022-krát (46.2%)
Dlhosrsté: 2152-krát (32.9%)
Bezsrsté: 954-krát (14.6%)
Maznáčik (C): 395-krát (6%)
Obrie: 15-krát (0.2%)

Počet morčiat v skupinách v jednotlivých rokoch

kliknutím na položky legendy sa filtrujú jednotlivé skupiny

Rok 2010
Krátkosrsté: 256-krát (42.7%)
Dlhosrsté: 237-krát (39.5%)
Maznáčik (C): 68-krát (11.3%)
Bezsrsté: 38-krát (6.3%)
Obrie: 1-krát (0.2%)

Rok 2011
Dlhosrsté: 155-krát (53.4%)
Krátkosrsté: 91-krát (31.4%)
Maznáčik (C): 34-krát (11.7%)
Bezsrsté: 10-krát (3.4%)

Rok 2012
Dlhosrsté: 245-krát (43.8%)
Krátkosrsté: 241-krát (43%)
Bezsrsté: 53-krát (9.5%)
Maznáčik (C): 21-krát (3.8%)

Rok 2013
Krátkosrsté: 419-krát (50.4%)
Dlhosrsté: 257-krát (30.9%)
Bezsrsté: 127-krát (15.3%)
Maznáčik (C): 28-krát (3.4%)

Rok 2014
Krátkosrsté: 290-krát (40.5%)
Dlhosrsté: 237-krát (33.1%)
Bezsrsté: 155-krát (21.6%)
Maznáčik (C): 31-krát (4.3%)
Obrie: 3-krát (0.4%)

Rok 2015
Krátkosrsté: 211-krát (36.8%)
Dlhosrsté: 204-krát (35.5%)
Bezsrsté: 131-krát (22.8%)
Maznáčik (C): 28-krát (4.9%)

Rok 2016
Krátkosrsté: 238-krát (47.9%)
Dlhosrsté: 122-krát (24.5%)
Bezsrsté: 99-krát (19.9%)
Maznáčik (C): 37-krát (7.4%)
Obrie: 1-krát (0.2%)

Rok 2017
Krátkosrsté: 343-krát (49.1%)
Dlhosrsté: 220-krát (31.5%)
Bezsrsté: 101-krát (14.4%)
Maznáčik (C): 29-krát (4.1%)
Obrie: 6-krát (0.9%)

Rok 2018
Krátkosrsté: 175-krát (41.6%)
Dlhosrsté: 117-krát (27.8%)
Bezsrsté: 109-krát (25.9%)
Maznáčik (C): 18-krát (4.3%)
Obrie: 2-krát (0.5%)

Rok 2019
Dlhosrsté: 129-krát (43.9%)
Krátkosrsté: 115-krát (39.1%)
Bezsrsté: 42-krát (14.3%)
Maznáčik (C): 8-krát (2.7%)

Rok 2021
Krátkosrsté: 36-krát (78.3%)
Dlhosrsté: 10-krát (21.7%)

Rok 2022
Krátkosrsté: 259-krát (59.4%)
Dlhosrsté: 118-krát (27.1%)
Bezsrsté: 33-krát (7.6%)
Maznáčik (C): 26-krát (6%)

Rok 2023
Krátkosrsté: 268-krát (62%)
Dlhosrsté: 84-krát (19.4%)
Maznáčik (C): 45-krát (10.4%)
Bezsrsté: 34-krát (7.9%)
Obrie: 1-krát (0.2%)

Rok 2024
Krátkosrsté: 80-krát (56.3%)
Bezsrsté: 22-krát (15.5%)
Maznáčik (C): 22-krát (15.5%)
Dlhosrsté: 17-krát (12%)
Obrie: 1-krát (0.7%)

Počty plemien (št. A+B/ EE) - celkovo

Hladké: 1143-krát (18.3%)
Skinny: 867-krát (13.9%)
Anglický crested: 825-krát (13.2%)
Sheltia: 596-krát (9.5%)
Americký teddy: 458-krát (7.3%)
Texel: 440-krát (7%)
Coronet: 371-krát (5.9%)
Peruánec: 370-krát (5.9%)
Merino: 241-krát (3.9%)
Rex: 192-krát (3.1%)
Švajčiarsky teddy: 162-krát (2.6%)
Rozeta: 143-krát (2.3%)
Alpaka: 140-krát (2.2%)
Americký crested: 134-krát (2.1%)
Baldwin: 116-krát (1.9%)
Lunkarya- peruánec: 41-krát (0.7%)
Cuy: 15-krát (0.2%)

Účasť posudzovateľov (št. A+B/ EE) - celkovo

Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 23-krát (34.3%)
Eva Bednárová (SK): 19-krát (28.4%)
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 16-krát (23.9%)
MVDr. Denisa Vítková (CZ): 13-krát (19.4%)
Daniel Banasiak (PL): 11-krát (16.4%)
MVDr. Peter Supuka (SK): 9-krát (13.4%)
Mgr. Anna Prikrtová (CZ): 8-krát (11.9%)
Petra Tomášková (CZ): 7-krát (10.4%)
Klaudia Juhász (HU): 6-krát (9%)
László Zerényi (HU): 5-krát (7.5%)
István Siklósi (HU): 5-krát (7.5%)
Szabolcs Szentpeteri (HU): 5-krát (7.5%)
Rita Ribeiro Hellmann (DE): 4-krát (6%)
Monika Spychała-Komorowska (PL): 3-krát (4.5%)
Eveline van Vliet (UK): 3-krát (4.5%)
Mgr. Bc. Lenka Fuksová (CZ): 3-krát (4.5%)
Ing. Eva Levá (CZ): 2-krát (3%)
Magdalena Pachla-Zawadzka (PL): 2-krát (3%)
Wilma Flokstra von Harlingen (NL): 2-krát (3%)
Aly Bennink-Schilder (NL): 2-krát (3%)
Herbert Janssen (DE): 2-krát (3%)
Eva Dýnková (CZ): 2-krát (3%)
Kata Tóth (HU): 1-krát (1.5%)
Erika Juhász (HU): 1-krát (1.5%)
Mateusz Kožuch (PL): 1-krát (1.5%)
Jens Lingren (SE): 1-krát (1.5%)
Darren Fieldhouse (UK): 1-krát (1.5%)

Počet vystavovateľov v jednotlivých rokoch

2012: 129-krát
2013: 197-krát
2014: 139-krát
2015: 118-krát
2016: 151-krát
2017: 176-krát
2018: 102-krát
2019: 76-krát
2021: 7-krát
2022: 95-krát
2023: 84-krát
2024: 30-krát

Miesta konania - celkovo

Nitra: 22-krát (32.8% výstav)
Banská Bystrica: 14-krát (20.9% výstav)
Lučenec: 9-krát (13.4% výstav)
Dojč: 4-krát (6% výstav)
Badín: 3-krát (4.5% výstav)
Trenčianske Teplice: 3-krát (4.5% výstav)
Košice: 3-krát (4.5% výstav)
Bratislava: 2-krát (3% výstav)
Martin: 2-krát (3% výstav)
Bošáca: 2-krát (3% výstav)
Žilina: 1-krát (1.5% výstav)
Prievidza: 1-krát (1.5% výstav)
Malý Lopáš: 1-krát (1.5% výstav)

Výstavy s najviac prihlásenými morčatami

4. Duo Dable Cavy Show, 2013, Nitra (193 morčiat)
Jarná morčacia / cavy spring, 2013, Banská Bystrica (182 morčiat)
1. Duo Dable Cavy Show, 2012, Nitra (177 morčiat)
11. Duo Cavy Show, 2017, Nitra (170 morčiat)
12. Duo Cavy Show, 2017, Nitra (165 morčiat)
1. Výstava morčiat v Prievidzi, 2014, Prievidza (161 morčiat)
3. Duo Dable Cavy Show, 2013, Nitra (160 morčiat)
Výstava ušľachtilých morčiat (Sobota), 2010, Nitra (154 morčiat)
2. Duo Dable Cavy Show, 2012, Nitra (153 morčiat)
5. Duo Dable Cavy Show, 2014, Nitra (152 morčiat)

Výstavy s najmenej prihlásenými morčatami

1. seminárna výstava morčiat, 2021, Banská Bystrica (46 morčiat)
1. Košická výstava ušľachtilých morčiat, 2010, Košice (52 morčiat)
2. Celoštátna výstava morčiat Badín, 2018, Badín (54 morčiat)
8. Lučenecká výstava ušľachtilých morčiat, 2018, Lučenec (62 morčiat)
7. Lučenecká výstava ušľachtilých morčiat, 2017, Lučenec (62 morčiat)
9. Lučenecká výstava ušľachtilých morčiat, 2019, Lučenec (63 morčiat)
7. Cavy Spring Banská Bystrica, 2019, Banská Bystrica (65 morčiat)
6. Lučenecká výstava ušľachtilých morčiat, 2016, Lučenec (70 morčiat)
Celoštátna výstava ...morčiat v Košiciach, 2013, Košice (74 morčiat)
I. Registračná párty, 2011, Bratislava (76 morčiat)

 

Štatistiky v jednotlivých rokoch

 

Plemená TOP 5 (št. A+B/ EE)

Rok 2010
Hladké: 87-krát (16.4%)
Sheltia: 63-krát (11.8%)
Coronet: 62-krát (11.7%)
Americký teddy: 53-krát (10%)
Anglický crested: 46-krát (8.6%)

Rok 2011
Hladké: 46-krát (18%)
Texel: 36-krát (14.1%)
Sheltia: 35-krát (13.7%)
Merino: 24-krát (9.4%)
Peruánec: 24-krát (9.4%)

Rok 2012
Hladké: 121-krát (22.4%)
Texel: 68-krát (12.6%)
Sheltia: 59-krát (10.9%)
Skinny: 44-krát (8.2%)
Anglický crested: 34-krát (6.3%)

Rok 2013
Hladké: 160-krát (19.9%)
Skinny: 121-krát (15.1%)
Americký teddy: 84-krát (10.5%)
Rex: 67-krát (8.3%)
Sheltia: 62-krát (7.7%)

Rok 2014
Skinny: 139-krát (20.3%)
Americký teddy: 105-krát (15.3%)
Hladké: 78-krát (11.4%)
Sheltia: 56-krát (8.2%)
Coronet: 53-krát (7.7%)

Rok 2015
Skinny: 129-krát (23.6%)
Anglický crested: 77-krát (14.1%)
Sheltia: 68-krát (12.5%)
Hladké: 58-krát (10.6%)
Americký teddy: 35-krát (6.4%)

Rok 2016
Skinny: 97-krát (17%)
Anglický crested: 82-krát (14.4%)
Hladké: 73-krát (12.8%)
Sheltia: 49-krát (8.6%)
Rex: 42-krát (7.4%)

Rok 2017
Hladké: 126-krát (18.8%)
Anglický crested: 106-krát (15.8%)
Skinny: 91-krát (13.6%)
Sheltia: 75-krát (11.2%)
Texel: 70-krát (10.4%)

Rok 2018
Hladké: 93-krát (23.1%)
Skinny: 83-krát (20.6%)
Anglický crested: 44-krát (10.9%)
Texel: 33-krát (8.2%)
Baldwin: 26-krát (6.5%)

Rok 2019
Hladké: 69-krát (24.1%)
Skinny: 42-krát (14.7%)
Anglický crested: 29-krát (10.1%)
Peruánec: 27-krát (9.4%)
Sheltia: 27-krát (9.4%)

Rok 2021
Anglický crested: 26-krát (56.5%)
Hladké: 8-krát (17.4%)
Alpaka: 4-krát (8.7%)
Peruánec: 2-krát (4.3%)
Americký crested: 1-krát (2.2%)

Rok 2022
Anglický crested: 106-krát (25.9%)
Hladké: 95-krát (23.2%)
Sheltia: 39-krát (9.5%)
Peruánec: 37-krát (9%)
Skinny: 32-krát (7.8%)

Rok 2023
Anglický crested: 122-krát (31.5%)
Hladké: 104-krát (26.9%)
Americký teddy: 36-krát (9.3%)
Sheltia: 30-krát (7.8%)
Skinny: 26-krát (6.7%)

Rok 2024
Anglický crested: 37-krát (30.8%)
Hladké: 25-krát (20.8%)
Skinny: 19-krát (15.8%)
Americký teddy: 17-krát (14.2%)
Sheltia: 9-krát (7.5%)

Posudzovatelia (št. A+B/ EE)

Rok 2009
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 2-krát
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 1-krát

Rok 2010
MVDr. Denisa Vítková (CZ): 4-krát
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 3-krát
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 3-krát
Eva Dýnková (CZ): 1-krát

Rok 2011
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 2-krát
Mgr. Bc. Lenka Fuksová (CZ): 2-krát
Petra Tomášková (CZ): 1-krát
Jens Lingren (SE): 1-krát
Darren Fieldhouse (UK): 1-krát
Daniel Banasiak (PL): 1-krát
MVDr. Denisa Vítková (CZ): 1-krát
Eva Dýnková (CZ): 1-krát

Rok 2012
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 3-krát
Petra Tomášková (CZ): 3-krát
MVDr. Denisa Vítková (CZ): 3-krát
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 2-krát

Rok 2013
István Siklósi (HU): 3-krát
Wilma Flokstra von Harlingen (NL): 2-krát
Aly Bennink-Schilder (NL): 2-krát
Herbert Janssen (DE): 2-krát
Erika Juhász (HU): 1-krát
Mateusz Kožuch (PL): 1-krát
Daniel Banasiak (PL): 1-krát
Monika Spychała-Komorowska (PL): 1-krát
MVDr. Peter Supuka (SK): 1-krát
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 1-krát

Rok 2014
Eveline van Vliet (UK): 3-krát
Mgr. Anna Prikrtová (CZ): 3-krát
István Siklósi (HU): 2-krát
Rita Ribeiro Hellmann (DE): 2-krát
MVDr. Peter Supuka (SK): 1-krát
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 1-krát
László Zerényi (HU): 1-krát

Rok 2015
Klaudia Juhász (HU): 3-krát
Daniel Banasiak (PL): 2-krát
Monika Spychała-Komorowska (PL): 2-krát
László Zerényi (HU): 1-krát
Kata Tóth (HU): 1-krát
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 1-krát
MVDr. Peter Supuka (SK): 1-krát
MVDr. Denisa Vítková (CZ): 1-krát

Rok 2016
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 3-krát
MVDr. Denisa Vítková (CZ): 3-krát
Eva Bednárová (SK): 2-krát
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 2-krát
László Zerényi (HU): 1-krát
Daniel Banasiak (PL): 1-krát
Mgr. Bc. Lenka Fuksová (CZ): 1-krát
Klaudia Juhász (HU): 1-krát
Mgr. Anna Prikrtová (CZ): 1-krát

Rok 2017
Eva Bednárová (SK): 5-krát
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 2-krát
Petra Tomášková (CZ): 2-krát
Mgr. Anna Prikrtová (CZ): 2-krát
Klaudia Juhász (HU): 1-krát
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 1-krát
Szabolcs Szentpeteri (HU): 1-krát
MVDr. Peter Supuka (SK): 1-krát
MVDr. Denisa Vítková (CZ): 1-krát

Rok 2018
Eva Bednárová (SK): 3-krát
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 2-krát
Daniel Banasiak (PL): 2-krát
Magdalena Pachla-Zawadzka (PL): 2-krát
László Zerényi (HU): 1-krát
Klaudia Juhász (HU): 1-krát
Szabolcs Szentpeteri (HU): 1-krát
MVDr. Peter Supuka (SK): 1-krát

Rok 2019
Eva Bednárová (SK): 3-krát
MVDr. Peter Supuka (SK): 2-krát
Daniel Banasiak (PL): 2-krát
Rita Ribeiro Hellmann (DE): 2-krát
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 1-krát

Rok 2021
MVDr. Peter Supuka (SK): 1-krát
Eva Bednárová (SK): 1-krát

Rok 2022
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 4-krát
Eva Bednárová (SK): 3-krát
Szabolcs Szentpeteri (HU): 2-krát
Daniel Banasiak (PL): 2-krát
Ing. Eva Levá (CZ): 1-krát

Rok 2023
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 3-krát
Eva Bednárová (SK): 2-krát
Szabolcs Szentpeteri (HU): 1-krát
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ): 1-krát
Petra Tomášková (CZ): 1-krát
MVDr. Peter Supuka (SK): 1-krát
László Zerényi (HU): 1-krát
Mgr. Anna Prikrtová (CZ): 1-krát

Rok 2024
Mgr. Bc. Andrea Kroftová (CZ): 1-krát
Ing. Eva Levá (CZ): 1-krát
Mgr. Anna Prikrtová (CZ): 1-krát

Miesta konania (mesto/ obec)

Rok 2009
Malý Lopáš: 1-krát (50% výstav)
Bošáca: 1-krát (50% výstav)

Rok 2010
Nitra: 2-krát (33.3% výstav)
Košice: 1-krát (16.7% výstav)
Bošáca: 1-krát (16.7% výstav)
Badín: 1-krát (16.7% výstav)
Martin: 1-krát (16.7% výstav)

Rok 2011
Nitra: 3-krát (42.9% výstav)
Bratislava: 1-krát (14.3% výstav)
Banská Bystrica: 1-krát (14.3% výstav)
Martin: 1-krát (14.3% výstav)
Košice: 1-krát (14.3% výstav)

Rok 2012
Nitra: 2-krát (50% výstav)
Bratislava: 1-krát (25% výstav)
Lučenec: 1-krát (25% výstav)

Rok 2013
Lučenec: 2-krát (33.3% výstav)
Nitra: 2-krát (33.3% výstav)
Banská Bystrica: 1-krát (16.7% výstav)
Košice: 1-krát (16.7% výstav)

Rok 2014
Nitra: 3-krát (50% výstav)
Prievidza: 1-krát (16.7% výstav)
Banská Bystrica: 1-krát (16.7% výstav)
Lučenec: 1-krát (16.7% výstav)

Rok 2015
Nitra: 2-krát (40% výstav)
Banská Bystrica: 1-krát (20% výstav)
Lučenec: 1-krát (20% výstav)
Trenčianske Teplice: 1-krát (20% výstav)

Rok 2016
Nitra: 2-krát (33.3% výstav)
Banská Bystrica: 1-krát (16.7% výstav)
Žilina: 1-krát (16.7% výstav)
Lučenec: 1-krát (16.7% výstav)
Trenčianske Teplice: 1-krát (16.7% výstav)

Rok 2017
Nitra: 2-krát (33.3% výstav)
Banská Bystrica: 1-krát (16.7% výstav)
Lučenec: 1-krát (16.7% výstav)
Badín: 1-krát (16.7% výstav)
Trenčianske Teplice: 1-krát (16.7% výstav)

Rok 2018
Nitra: 2-krát (40% výstav)
Banská Bystrica: 1-krát (20% výstav)
Lučenec: 1-krát (20% výstav)
Badín: 1-krát (20% výstav)

Rok 2019
Nitra: 2-krát (50% výstav)
Banská Bystrica: 1-krát (25% výstav)
Lučenec: 1-krát (25% výstav)

Rok 2021
Banská Bystrica: 1-krát (100% výstav)

Rok 2022
Banská Bystrica: 3-krát (75% výstav)
Dojč: 1-krát (25% výstav)

Rok 2023
Banská Bystrica: 2-krát (50% výstav)
Dojč: 2-krát (50% výstav)

Rok 2024
Dojč: 1-krát (100% výstav)

V dôsledku použitia rozličných metodík pri zostavovaní štatistík sa môžu objaviť nepatrné rozdiely, ktoré sú však štatisticky zanedbateľné. Tieto odchýlky môžu vznikať napríklad kvôli nezrovnalostiam v počte prihlásených morčiat, morčiat prítomných na výstave alebo morčiat, ktoré boli prihlásené po uzávierke alebo až na mieste výstavy.