Nedarí sa vám prihlasiť a web pritom neukáže chybu prihlasovacieho mena alebo hesla?

Sú tri možnosti vyriešenia problému

1. Otvorte alternatívny web - v prípade problému cavyshow.sk navštívte cavyshow.eu a opačne

2. Otvoriť stránku v režime Inkognito/ InPrivate (CTRL+SHIFT+N alebo P)

3. Odstrániť súbory cookie danej stránky z prehliadača

  1. Úplne vľavo v stavovom riadku (riadok na zadávanie URL adresy) kliknite na znaky v krúžku a kliknite na „Súbory cookie a dáta webov
  2. Následne vyberte „Spravovať dáta webov v zariadení“ resp. Súbory cookie“
  3. Vyskočí vám okno, kde si vyberiete cookies, ktoré chcete vymazať (všetky cavyshow.sk resp. eu) a stlačíte „Hotovo“