1. Podstawowe informacje

 1. Rejestracja na wystawy jest realizowana za pośrednictwem systemu online na stronie www.cavyshow.sk i na zapasowej stronie internetowej www.cavyshow.eu (dalej jako "strona") w językach: słowackim, angielskim, polskim i węgierskim.
 2. Strona jest dostępna dla słowackich i zagranicznych wystawców z krajów UE.
 3. Rejestracja na stronie  jest obowiązkowa i bezpłatna dla wszystkich wystawców. Bez rejestracji nie można złożyć zgłoszenia na wystawę i nie jest również dozwolone, aby więcej wystawców korzystało z jednej rejestracji do złożenia wielu zgłoszeń. Przed złożeniem pierwszego zgłoszenia na konkretną wystawę wystawca jest zobowiązany zawsze sprawdzać swoje dane osobowe wymienione w profilu.
 4. Niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione zgłoszenia nie będą akceptowane i automatycznie usunięte bez uprzedniego ostrzeżenia od organizatora lub systemu. W celu zapewnienia równych warunków dla wszystkich wystawców i zapewnienia bezproblemowej rejestracji, administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu 5 (10) świnki morskiej na wystawcę w ciągu pierwszych 24 godzin rejestracji bez wymaganego zezwolenia organizatora w przypadku, gdy wystawcy nie składają zgłoszeń poprawnie i zgodnie z instrukcjami i zasadami.
 5. Wystawca ma możliwość edycji informacji o śwince w formularzu zgłoszeniowym za pośrednictwem strony . Jeśli wystawca chce zmienić wybrany standard lub dzień wystawy (sobota/niedziela) po potwierdzeniu zgłoszenia, musi poprosić o tę zmianę osobę odpowiedzialną za zgłoszenia, która podejmie decyzję, czy zaakceptować proponowaną modyfikację. Wystawca ma również możliwość anulowania zgłoszenia za pośrednictwem strony  do zamknięcia wystawy.
 6. Potwierdzający e-mail o otrzymaniu zgłoszenia zostanie dostarczony do wystawcy w ciągu 48 godzin od jego złożenia.
 7. Jeśli pojemność wystawy jest wyczerpana, zgłoszenia wystawców zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca, natychmiast skontaktujemy się z wystawcą za pomocą podanego adresu e-mailowego, na który musi udzielić odpowiedzi w ciągu 24 godzin. W przeciwnym razie, zwolnione miejsce zostanie zaoferowane innemu wystawcy z zgłoszeniami na liście rezerwowej.
 8. Za poprawność wypełnienia formularza zgłoszeniowego na wystawę wystawca ponosi pełną odpowiedzialność.

2. Opłaty za udział w wystawie

 1. Organizator przyjmuje opłaty za udział w wystawie na swoim własnym koncie lub na koncie administratora strony (Fio banka, numer konta SK83 8330 0000 0024 0112 2243) w euro.
 2. Słowacki wystawca płaci opłaty za udział w wystawie z góry przelewem na konto (punkt 2.a.) do terminu ustalonego przez regulamin wystawy.
 3. Organizator ustawia automatyczną opłatę dla zagranicznych wystawców podczas wystawy (PnV), więc nie muszą kontaktować się z osobą odpowiedzialną za zgłoszenia. Zagraniczny wystawca ma również możliwość wybrania płatności przelewem na słowacki lub czeski rachunek (punkt 2.a. i 2.d.).
 4. Organizator lub administrator strony bezpłatnie udostępni wystawcy możliwość dokonania opłaty za udział w wystawie w czeskiej walucie (CZK) na konto organizatora lub na czeski rachunek administratora strony (Fio banka, numer konta 2701157923/2010).
 5. Regulamin wystawy musi, oprócz informacji o słowackim koncie, zawierać również informację o możliwości płatności w czeskiej walucie (CZK).
 6. W przypadku, gdy wystawca zdecyduje się anulować opłaconą zgłoszenie przed określonym terminem zamknięcia zgłoszeń, ma prawo ubiegać się o zwrot całkowitych opłat wystawowych.

3. Organizator

 1. Organizator musi być członkiem ZO morčiat SZCH.
 2. Wystawa musi być zgłoszona w Plemennej knihe morčiat SZCH i musi być także zgłoszona w Regionálnej a veterinárnej správe. Właściciel strony nie odpowiada za spełnienie obowiązków organizatora.
 3. Organizator musi na wystawie przyznawać minimalnie nagrodę CAC.
 4. Regulamin wystawy jest tworzony i zarządzany wyłącznie przez właściciela strony wspólnie z organizatorem, który jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić jakiekolwiek zmiany. Organizator jest odpowiedzialny za dostosowanie regulaminu do porządku wystawy i regulamin ten nie może być sprzeczny z ogólnymi warunkami strony.
 5. Organizator ma prawo poprosić o umieszczenie banera reklamowego sponsora w regulaminie wystawy z przekierowaniem na stronę sponsora. Można mieć nielimitowaną liczbę sponsorów podzielonych na kategorie "generalny sponsor" i "Sponsor". Właściciel strony jednak ma prawo odmówić umieszczenia banera reklamowego bez podania powodu.
 6. Organizator może poprosić o umieszczenie określonej reklamy banera dla "generalnego sponsora" wystawy w menu bocznym strony z linkiem do strony sponsora (maksymalnie trzech sponsorów). Jednak administrator strony ma prawo odmówić umieszczenia banera bez podania powodu.
 7. Organizator musi aktywnie współpracować z osobą odpowiedzialną za zgłoszenia i zgłosić wszystkie otrzymane płatności za opłaty za wystawę. Kontakt z wystawcami jest wyłączną odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej za zgłoszenia lub organizatora.
 8. Zgłoszenia są zarządzane przez osobę odpowiedzialną za zgłoszenia (edycja, usuwanie, potwierdzenie, status płatności i inne) do momentu zakończenia wystawy. Niezbędne jest, aby zgłoszenia były przyjmowane i przetwarzane w ciągu 48 godzin od ich doręczenia, w kolejności, w jakiej zostały dostarczone, zgodnie z zasadami Fair Play. Administrator strony jest odpowiedzialny za wykonanie tego zadania. W przypadku odmowy przez administratora strony, organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innej osoby do wykonania tego obowiązku, która niekoniecznie musi być organizatorem wystawy.
 9. Organizator może wcześniej ustalić limit zgłoszonych świnek morskich na wystawcę i pojemność dla poszczególnych standardów lub ich kombinacji (A+B lub A+B+C).
 10. Organizator lub osoba odpowiedzialna za zgłoszenia musi w ciągu 2 dni po terminie zakończenia skontrolować wszystkie zgłoszenia.
 11. Administrator strony zapewnia kompleksowe wsparcie dla organizatora, obejmujące wszystkie wymienione funkcje. Te usługi, które są dostępne w bocznym menu "Vlastnosti webu", są świadczone zgodnie ze specyfikacją i potrzebami organizatora, co zapewnia płynne przeprowadzenie wystawy.

4. Dane osobowe wystawców (RODO)

 1. Strona nie przechowuje ani nie udostępnia stronom trzecim informacji (adres IP, lokalizacja, ...) o odwiedzających stronę. Człony strony są wyłącznie charakterze technicznym i służą wyłącznie do uwierzytelniania wystawcy na stronie lub do dostosowywania wyglądu strony do określonego typu urządzenia odwiedzającego stronę.
 2. Rejestracja na stronie wymaga tylko minimalnych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, miejscowości i kraju stałego pobytu, adresu e-mail i nazwy hodowli myszy.
 3. Organizator nie może żądać dodatkowych danych osobowych, takich jak "symbol płatności" w postaci daty urodzenia.
 4. Dane osobowe wprowadzone przez wystawcę (punkt 4b) będą udostępnione wyłącznie organizatorowi wystawy. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim jest wykluczone przez administratora strony, który jednak nie ponosi odpowiedzialności za organizatora w kwestii obchodzenia się z danymi osobowymi wystawców.
 5. Wybrane dane osobowe (punkt 4b) będą stałą częścią publicznych dokumentów i to katalogu wystawowego i list wyników, a także na różnych specjalistycznych stronach hodowli świnki morskiej.
 6. Wszystkie zgłoszenia zostaną usunięte z witryny najpóźniej 90 dni po zakończeniu wystawy, jednak ich dane mogą być wykorzystane do celów statystycznych dotyczących wystaw, przy czym dane osobowe wystawcy zostaną zanonimizowane.
 7. Po zarejestrowaniu wystawcy na stronie, jego dane osobowe (punkt 4.b.) zostaną zachowane do wystaw w przyszłości.
 8. Wystawca ma prawo zażądać usunięcia rejestracji na stronie. Jeśli wystawca złożył choćby jedno zgłoszenie na jedną z aktualnych wystaw, nie może w danym momencie wnioskować o usunięcie rejestracji na stronie do dnia trwania wystawy.

5. Informacje techniczne

 1. Administrator witryny zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do witryny (całkowicie lub częściowo) w celu wykonania koniecznej konserwacji lub aktualizacji, nawet bez jakiejkolwiek wcześniejszej informacji.
 2. Administrator witryny nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub utracone zyski, które powstały u organizatora lub wystawcy bezpośrednio lub pośrednio w wyniku: przerwania funkcjonowania strony, nieautoryzowanego dostępu osób trzecich; niekompatybilności witryny ze sprzętem końcowym organizatora lub wystawcy; problemów technicznych, w tym błędów i awarii witryny.
 3. W przypadku, gdy odbywają się dwie oddzielne wystawy jedna po drugiej (np. w sobotę i niedzielę), rejestracja będzie realizowana za pomocą jednego formularza rejestracyjnego z możliwością wyboru dnia wystawy (np. sobota, niedziela lub obie dni).
 4. Menu wystawy na stronie (zawierające informacje dla wystawców i organizatora) będzie dostępne po uruchomieniu rejestracji na wystawę. Stan zapełnienia pojemności w menu wystawy będzie dostępny tylko w czasie trwania rejestracji. Organizator ma możliwość wyboru spośród kilku opcji, w jaki sposób będzie wyświetlany stan zapełnienia.
 5. Sekcja wystawy na stronie zostanie usunięta po jej zakończeniu w ciągu 14 dni, a regulamin wystawy będzie wyświetlany w archiwum zakończonych wystaw przez co najmniej 6 miesięcy, włącznie z banerami sponsorów zgodnie z punktem 3.e. .

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator wyraża zgodę na ogólne warunki w momencie opublikowania regulaminu wystawy na tej stronie i zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie realizacji wystawy. Ta zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez anulowanie realizacji zgłoszenia na wystawę ze strony organizatora.
 2. Administrator strony internetowej ma prawo przerwać realizację wystawy w przypadku oceny naruszenia ogólnych warunków, regulaminu wystaw, zasad Fair Play lub innych przepisów i regulacji, oraz na podstawie zgłoszenia ze strony dowolnego oddziału "Slovenský zväz chovateľov" (ZO, PK, ...).
 3. Za każdy dzień oddzielnej wystawy organizator jest zobowiązany do uznania opłaty w wysokości 5 €. Opłata jest należna do 10 dni roboczych po odbyciu wystawy na konto Fio banka, SK93 8330 0000 0022 0065 7110.
 4. Administrator strony ma prawo odmówić realizacji wystawy bez konieczności podania konkretnego powodu.
 5. Ogólne warunki mogą być zmienione przez administratora wyłącznie w okresie, w którym nie jest prowadzona rejestracja na wystawę (okres od rozpoczęcia rejestracji do zamknięcia wystawy). Administrator strony jest zobowiązany poinformować organizatora o zmianach tylko w okresie opublikowania danej wystawy na stronie.
 6. Wszystkie postanowienia w niniejszym dokumencie są w mocy od 19 maja 2023 i wykonywane przez administratora, właściciela i osobę kontaktową strony, Lukáša Klimša (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).