Wniosek (PL) Wniosek (SK) Lista ocenionych

Tytuły:

Šampionát SR

Młodzieżowy Champion Słowacji (SKCJ)

  • Tytuł zostanie przyznany śwince morskiej, która zdobędzie trzy CAC z klasy BABY lub JUNIOR, co najmniej od dwóch różnych sędziów na słowackich wystawach. Jeden CAC może pochodzić z zagranicznej wystawy. Tytuł nie zostanie przyznany jeśli świnka już uzyskała tytuł Champion Słowacji.

Champion Słowacji (SKCH)

  • Tytuł zostanie przyznany śwince morskiej, która zdobędzie pięć CAC (co najmniej 1 CAC z klasy ADULT) na słowackich wystawach. Dwa CAC mogą pochodzić z zagranicznej wystawy. CAC muszą być co najmniej od dwóch różnych sędziów.

Grand Champion (SKGC)

  • Tytuł może być przyznany śwince morskiej, która już ma tytuł Championa Słowacji i zdobyła w klasie ADULT trzy CAC, co najmniej od dwóch różnych sędziów na słowackich wystawach.

Inter Champion (SKIC)

  • Tytuł może być przyznany śwince morskiej, która już ma tytuł Grand Championa i zdobyła w klasie ADULT dwa CAC na słowackiej wystawie i jeden na zagranicznej wystawie, lub na zagranicznych wystawach zdobyła dwa CAC w klasie ADULT i jeden ma z słowackiej wystawy, również w klasie ADULT. CAC muszą być co najmniej od dwóch różnych sędziów. 

 

Cennik opłat:

Standardowo Członkowie klubu SZCH
Przyznanie tytułów (elektronicznie) 3,00 € 2,00 €
Przyznanie tytułów (bez dyplomu) 1,50 € 1,00 €
Rejestracja świnki w rejestrze PK SZCH (obowiązkowe) 1,50 € 1,00 €
IBAN (PK SZCH): SK73 8330 0000 0022 0246 3125 lub Paypal

 

Podstawowe ustalenia:

  1. Podstawowym warunkiem uzyskania tytułu championa jest rejestracja świnki morskiej w "Plemennej knihe morčiat SZCH" lub spełnienie warunków do rejestracji i utrzymania (rejestracja w Czechach lub wniosek o utrzymanie od oceniającego) i w tym przypadku będzie później utrzymywana i rejestrowana za opłatą.
  2. Tytuł potwierdza wyłącznie "Plemenná kniha morčiat SZCH".
  3. Wniosek o przyznanie tytułu należy wysłać elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu CAC i dowodu pochodzenia.
  4. Dowodem przyznania tytułu jest dyplom w formie elektronicznej (wystawiony w ciągu 30 dni).
  5. Przyznanie tytułu jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem.

 

Uznanie nagród CAC:

a) zdobyte na słowackiej wystawie

- Uznawane będą nagrody CAC z wystaw zawartych na liście odbytych i zaakceptowanych wystaw SZCH (www.szch-morcata.sk). Inne nagrody CAC wydane przez inne organizacje nie będą akceptowane.

b) zdobyte na zagranicznej wystawie
- Uznawane będą nagrody CAC wydane przez organizatora wystawy. Inne nagrody CAC wydane przez inne organizacje nie będą akceptowane. W przypadku, gdy kraj nie wydaje nagród CAC, za to ocenienie będzie uważane słowne ocenienie V/HV lub punktowe ocenienie min. 95/100. Konkretne nagrody CAC mogą być użyte tylko do przyznania jednego tytułu championa (wykluczone jest wielokrotne wykorzystanie CAC).


Informacje uzyskane ze strony internetowej www.szch-morcata.sk