19. Cavy show Banská Bystrica (2023)

Veterinárne osvedčenie

Vystavovateľ je povinný predložiť platné veterinárne osvedčenie (nie staršie ako tri dni) o zdravotnom stave svojich výstavných aj predajných zvierat.

Predvyplnený formulár pre vystavované morčatá

Vytlačiť

Formulár pre ďalšie morčatá, ktoré nie sú vystavované

Stiahnuť