X. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2024)

Základná štatistika

Prihlášky Spolu A B A+B C
Kapacita - - - 100 20
Podané 69 54 5 59 10
Potvrdené 69 54 5 59 10
- uhradené 26        
- s platbou na výstave 43        
Na čakacej listine 0 0 0 0 0
Nespracované 0        

Sponzori

        

Podrobná štatistika potvrdených prihlášok (št. A/B)

Krátkosrsté
Hladké 12
Anglický crested 9
Americký crested 0
Rozeta 0
Rex 0
Americký teddy 1
Švajčiarsky teddy 2
Dlhosrsté
Sheltia 5
Coronet 2
Peruánec 1
Texel 5
Merino 0
Alpaka 5
Lunkarya- peruánec 9
Bezsrsté a iné
Skinny 5
Baldwin 0
Cuy 0

 Poznámka:
 Všetky plemená aj v saténe.
 Štatistika nezahrňuje dodatočne prihlásené (X) a neuznané (N) morčatá.