2. DUO záhorácka výstava ušľachtilých morčiat

Termín konania
05.08.2023
Začiatok prihlasovania
02.07.2023 20:00
Uzávierka výstavy
20.07.2023 20:00
Posudzovatelia
Mgr. et Bc. Andrea Kroftová (CZ), Petra Tomášková (CZ),
Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ)
-
Kapacita v posudzovaných štandardoch
A+B: 130
C: 20
Zápisné
2 € (pre členov ZOCHM.SK platí zvýhodnený poplatok 1 €)
Poplatok za posúdenie morčaťa
7 € (A,B,C)
Ocenenia
Pôjde o DUO výstavu s možnosťou získania ocenenia CAC (2xCAC) z posúdenia od dvoch rôznych posudzovateľov.

Všetky ceny budú udeľované v závislosti od počtu riadne prihlásených morčiat. Na udelenie 1. miesta musia byť v danej kategórii prihlásené aspoň 3 morčatá. Aby bolo udelené aj druhé miesto, musia byť prihlásené aspoň 4 a na tretie miesto je potrebných 5 prihlásených morčiat:

BIS krátkosrsté, BIS dlhosrsté a BIS štandardu B,
BOG baby, junior ,adult 1.2.3.,
BOB 1.2.3.,
cena posudzovateľa,
najlepší maznáčik 1.2.3.,
pár 1.2.3.,
kolekcia 1.2.3.,
čestná cena organizátora.
Organizátori
Jana a Zuzana Morávková, Mgr. Ivana Gulánová, Nina Poláková
Osoba zodpovedná za prihlášky
Lukáš Klimša (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Program
Príjem morčiat od 7:30 do 9:00.
Začiatok posudzovania o 9:30.
Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 (prerušenie posudzovania).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 17:00.
Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 (vstupné ľubovoľné).

Zmena programu vyhradená!
Prihlasovacie podmienky
- Prihlasovanie bude realizované elektronicky cez web www.cavyshow.sk.
- Do štandardov A/B sa môžu prihlásiť len vystavovatelia, ktorí sú členmi ZO morčiat SZCH, prípadne u zahraničných vystavovateľov členom inej špecializovanej organizácie vo svojej krajine, pre aktuálny rok. V štandarde C (maznáčik) môžu vystavovať aj nečlen.
- Zmeny v prihláškach, ktoré nevie vystavovateľ vykonať sám cez tento web, konzultuje s osobou zodpovednou za prihlášky (email kontakt vyššie). Po uzávierke alebo na výstave už nie je možné robiť zmeny v prihláškach.
- Prihlášky sú po uzávierke brané ako záväzné a platba bude vyžadovaná aj v prípade neúčasti.
- Všetky morčatá, ktoré sa nedostavia, nebudú ohodnotené a to bez nároku na vrátenie výstavného poplatku.
- Vystavovateľovi je umožnené po dohode s organizátorom prihlásiť alebo zameniť morča po uzávierke až do 02.08.2023 20:00. Takto prihlásené (zamenené) morča bude mať nárok na získanie ocenenia CAC, ale už môže mať z organizačných dôvodov vopred znemožnený postup do ďalších súťaží (vystavovateľ je o podmienkach vopred informovaný).
Výstavné podmienky
- Morčatá budú vystavované vo vlastných boxoch vystavovateľov. Každý vystavovateľ si musí zabezpečiť sám podstielku, seno aj potravu. Každý vystavovateľ je povinný dodržiavať počas výstavy poriadok a po ukončení výstavy po sebe upratať.
- Vystavovatelia budú nosiť morčatá sami ku posudzovateľskému stolu na posúdenie. Morčatám, prineseným neskoro, môže byť posúdenie odopreté a to bez náhrady.
Spôsob platby
IBAN: SK59 0900 0000 0051 1581 8323

- Výpočet poplatkov a ďaľšie informácie k platbe nájdete po prihlásení v menu výstavy (Výpočet poplatkov).
- Pre zahraničných vystavovateľov je automaticky zvolená "platba na výstave" v hotovosti (€) alebo na vyžiadanie platba vopred aj na CZ účet v mene CZK.
- V prípade zrušenia zaplatenej prihlášky pred termínom uzávierky budú poplatky vrátené v plnom rozsahu po vyžiadaní do 7 kalendárných dní.
Generálni sponzori výstavy
Veterinárne podmienky
Všetky morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave, pri vstupe musia majitelia morčiat doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od veterinárneho lekára, ktorý je v komore veterinárnych lekárov (nie staršie ako 3dni). Morčatá musia byť pred výstavou odčervené od ekto a endoparazitov, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom potvrdení o zdravotnom stave. Je zakázané vystavovať, uchovňovať a predávať gravidné alebo kojace samice, morčatá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení , morčatá s ektoparazitmi alebo s hmotnosťou nižšou ako 500g (nevýstavné predajné morčatá min. hmotnosť 300g). V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov).
Uchovnenie morčiat
Morčatá sa budú dať uchovniť pod SZCH (0,50 €) alebo registrovať pod CZCH (30 CZK). Nezabudnite si priniesť originál a pre CZCH aj kópiu PP alebo VP. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o členstve v ZO na príslušný rok. Uchovnenie (registrácia) bude umožnené aj nevystavovateľom.
Sponzori výstavy

Jozef Cvečka, Renáta Müllerová, Gabriela Sekáčová, Barbora Gašparová, Archa stavebniny Dojč, Rasťo Čelústka, Július Černý a Mária Černá, Patrik Černý a Zaneta Rikkerova. Dávid Kazička a Lea Kazičkova. Mária Morávková, Natalia Nemcová Jankovičová,Veterinárna ambulancia Gbely Potraviny Jediný - Šajdíkove Humence

Podmienky predaja
Predaj morčiat bude možný pre vystavené aj nevystavené morčatá. Každý chovateľ si musí predaj zabezpečiť sám, avšak predajné boxy musia byť viditeľne označené. Predaj je umožnený len vystavovateľom. Aj predajné morčatá musia mať platné veterinárne osvedčenie.
GDPR a iné ustanovenia
a) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) súhlasí so spracovaním osobných údajov v prihláškach pre účely konania výstav(y) a súčasne súhlasí so všeobecnými
podmienkami
tohto webu. Osobné údaje vystavovateľa (meno, priezvisko, krajina, email, názov materskej ZO) budú súčasťou výstavného katalógu a výsledkovej listiny výstav(y).
b) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) sa zaväzuje riadiť znením propozícií, výstavného poriadku a tiež pokynmi v prijatých emailoch od organizátora resp. v systémových emailoch vygenerovaných týmto webom.
c) Vystavovateľ súhlasí a sa zaväzuje, že uhradí všetky výstavné poplatky aj v prípade neúčasti na výstave(-ách) (pokiaľ neboli prihlášky do uzávierky odhlásené) a tiež prípadné škody, ktoré spôsobí na výstave(-ách).
d) V prípade vzniku nevyplatenej podlžnosti vystavovateľa voči organizátorovi výstav(y) vystavovateľ súhlásí so zverejnením osobných údajov (celé meno/á, email, obec, krajina, výška dlhu, dôvod vzniku dlhu) na webe PK morčiat SZCH resp. aj na oficiálnom webe alebo na stránke(stránkach) sociálnych sieti (napr. facebook.com - udalosť) výstav(y).

Vystavovateľ má právo odvolať udelené súhlasy (body a až d) do uzávierky výstavy formou odhlásenia všetkých podaných prihlášok. Po uzávierke už nie možné odvolať súhlasy (body a až d) ani zrušiť prihlášky na výstavu(y).

Organizátor a správca tohto webu sa zaväzujú, že osobné údaje vystavovateľa nepoužijú na iné účely a neposkytnú ich tretím stranám s výnimkou štruktúr Slovenského zväzu chovateľov, s ktorými je organizátor povinný komunikovať a prípadne na požiadanie sprístupniť osobné údaje vystavovateľov.

Vystavovateľ odoslaním prihlášky súhlasí s prípadným fotografovaním na výstave a následným umiestnením fotiek na webové stránky a na sociálne siete.

Organizátor môže upravovať celé znenie výstavných propozícií vrátane výšky poplatkov do dňa spustenia prihlasovania.

Organizátor má právo do uzávierky výstavy priebežne meniť výstavné propozície výstav(y) v plnom rozsahu okrem navýšenia výšky poplatkov, zmeny miesta a termínu konania. Po uzávierke je organizátorovi umožnená len zmena zoznamu ocenení, zoznamu posudzovateľov, časového harmonogramu výstav(y), veterinárnych podmienok, spôsobu predaja morčiat a tiež možné navýšenie kapacity resp. zlúčenie kapacít jednotlivých štandardov.