1. DUO mikulášska výstava ušľachtilých morčiat

Termín konania
09.12.2023
Začiatok prihlasovania
05.11.2023 20:00
Uzávierka výstavy
30.11.2023 20:00
Posudzovatelia
Mgr. et Bc. Andrea Kroftová (CZ), Mgr. Anna Prikrtová (CZ)
Kapacita v posudzovaných štandardoch
A+B: 86
C: 14
Zápisné
8 €
Poplatok za posúdenie morčaťa
7 € (A,B,C)
Ocenenia
Pôjde o DUO výstavu s možnosťou získania ocenenia CAC (2xCAC) z posúdenia od dvoch rôznych posudzovateľov. Štandard C bude mať dva posudky.

Všetky ceny budú udeľované v závislosti od počtu riadne prihlásených morčiat. Na udelenie 1. miesta musia byť v danej kategórii prihlásené aspoň 3 morčatá. Aby bolo udelené aj druhé miesto, musia byť prihlásené aspoň 4 a na tretie miesto je potrebných 5 prihlásených morčiat:

BIS,
BOG baby, junior ,adult 1.2.3.,
BOB 1.2.3.,
cena posudzovateľa,
najlepší maznáčik 1.2.3.,
pár 1.2.3.,
kolekcia 1.2.3.,
čestná cena organizátora.
Organizátori
Jana a Zuzana Morávková, Mgr. Ivana Gulánová, Nina Poláková
Osoba zodpovedná za prihlášky
Lukáš Klimša (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Program
Príjem morčiat od 7:30 do 9:00.
Začiatok posudzovania o 9:30.
Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 (prerušenie posudzovania).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 17:00.
Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 (vstupné ľubovoľné).

Zmena programu vyhradená!
Prihlasovacie podmienky
- Prihlasovanie bude realizované elektronicky cez web www.cavyshow.sk a www.cavyshow.eu.
- Do štandardov A/B sa môžu prihlásiť len vystavovatelia, ktorí sú členmi ZO morčiat SZCH, prípadne u zahraničných vystavovateľov členom inej špecializovanej organizácie vo svojej krajine, pre aktuálny rok. V štandarde C (maznáčik) môžu vystavovať aj nečlen. PP/VP iných slovenských organizácií než SZCH nebudú akceptované pre št. A/B.
- Zmeny v prihláškach, ktoré nevie vystavovateľ vykonať sám cez tento web, konzultuje s osobou zodpovednou za prihlášky (email kontakt vyššie). Po uzávierke alebo na výstave už nie je možné robiť zmeny v prihláškach.
- Prihlášky sú po uzávierke brané ako záväzné a platba bude vyžadovaná aj v prípade neúčasti.
- Všetky morčatá, ktoré sa nedostavia, nebudú ohodnotené a to bez nároku na vrátenie výstavného poplatku.
- Vystavovateľovi je umožnené po dohode s organizátorom prihlásiť alebo zameniť morča po uzávierke až do stredy 06.12.2023 20:00. Takto prihlásené (zamenené) morča bude mať nárok na získanie ocenenia CAC, ale už môže mať z organizačných dôvodov vopred znemožnený postup do ďalších súťaží (vystavovateľ je o podmienkach vopred informovaný).
Výstavné podmienky
- Morčatá budú vystavované vo vlastných boxoch vystavovateľov. Každý vystavovateľ si musí zabezpečiť sám podstielku, seno aj potravu. Každý vystavovateľ je povinný dodržiavať počas výstavy poriadok a po ukončení výstavy po sebe upratať.
- Vystavovatelia budú nosiť morčatá sami ku posudzovateľskému stolu na posúdenie. Morčatám, prineseným neskoro, môže byť posúdenie odopreté a to bez náhrady.
Generálni sponzori výstavy
Spôsob platby
IBAN: SK59 0900 0000 0051 1581 8323

- Výpočet poplatkov a ďaľšie informácie k platbe nájdete po prihlásení v menu výstavy (Výpočet poplatkov).
- Pre zahraničných vystavovateľov je automaticky zvolená "platba na výstave" v hotovosti (€) alebo na vyžiadanie platba vopred aj na CZ účet v mene CZK.
- V prípade zrušenia zaplatenej prihlášky pred termínom uzávierky budú poplatky vrátené v plnom rozsahu po vyžiadaní do 7 kalendárných dní.
Veterinárne podmienky
Všetky morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave, pri vstupe musia majitelia morčiat doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od veterinárneho lekára, ktorý je v komore veterinárnych lekárov (nie staršie ako 3dni). Morčatá musia byť pred výstavou odčervené od ekto a endoparazitov, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom potvrdení o zdravotnom stave. Je zakázané vystavovať, uchovňovať a predávať gravidné alebo kojace samice, morčatá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení , morčatá s ektoparazitmi alebo s hmotnosťou nižšou ako 500g (nevýstavné predajné morčatá min. hmotnosť 300g). V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov).
Uchovnenie morčiat
Morčatá sa budú dať uchovniť pod SZCH (0,50 €) alebo registrovať pod ČSCH (30 CZK). Nezabudnite si priniesť originál a pre ČSCH aj kópiu PP alebo VP. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o členstve v ZO na príslušný rok. Uchovnenie (registrácia) bude umožnené aj nevystavovateľom.
Sponzori výstavy

Natália Nemcová Jankovičová

Podmienky predaja
Predaj bude umožnený pre vystavované aj nevystavované morčatá s PP/VP, avšak povolený len pre vystavovateľov. Každý chovateľ je zodpovedný za zabezpečenie vlastného predaja vo vlastných boxoch, ktoré musia byť jasne označené a umiestnené v priestore na to určenom organizátorom. Aj predajné morčatá musia mať platné veterinárne osvedčenie a ich hmotnosť nesmie byť nižšia ako 300 gramov. Pri predaji morčaťa je predajca povinný odovzdať novému majiteľovi PP alebo VP. Predajné miesto je nutné si vopred rezervovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Poplatok za jedno „predajné miesto“ je 5 € (1 predajné miesto = 1 box = max. 3 morčatá rovnakého pohlavia). Poplatok za predajné miesta sa uhrádza v hotovosti na mieste konania výstavy.
GDPR a iné ustanovenia
a) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) súhlasí so spracovaním osobných údajov v prihláškach pre účely konania výstav(y) a súčasne súhlasí so všeobecnými
podmienkami
tohto webu. Osobné údaje vystavovateľa (meno, priezvisko, krajina, email, názov materskej ZO) budú súčasťou výstavného katalógu a výsledkovej listiny výstav(y).
b) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) sa zaväzuje riadiť znením propozícií, výstavného poriadku a tiež pokynmi v prijatých emailoch od organizátora resp. v systémových emailoch vygenerovaných týmto webom.
c) Vystavovateľ súhlasí a sa zaväzuje, že uhradí všetky výstavné poplatky aj v prípade neúčasti na výstave(-ách) (pokiaľ neboli prihlášky do uzávierky odhlásené) a tiež prípadné škody, ktoré spôsobí na výstave(-ách).
d) V prípade vzniku nevyplatenej podlžnosti vystavovateľa voči organizátorovi výstav(y) vystavovateľ súhlásí so zverejnením osobných údajov (celé meno/á, email, obec, krajina, výška dlhu, dôvod vzniku dlhu) na webe PK morčiat SZCH resp. aj na oficiálnom webe alebo na stránke(stránkach) sociálnych sieti (napr. facebook.com - udalosť) výstav(y).

Vystavovateľ má právo odvolať udelené súhlasy (body a až d) do uzávierky výstavy formou odhlásenia všetkých podaných prihlášok. Po uzávierke už nie možné odvolať súhlasy (body a až d) ani zrušiť prihlášky na výstavu(y).

Organizátor a správca tohto webu sa zaväzujú, že osobné údaje vystavovateľa nepoužijú na iné účely a neposkytnú ich tretím stranám s výnimkou štruktúr Slovenského zväzu chovateľov, s ktorými je organizátor povinný komunikovať a prípadne na požiadanie sprístupniť osobné údaje vystavovateľov.

Vystavovateľ odoslaním prihlášky súhlasí s prípadným fotografovaním na výstave a následným umiestnením fotiek na webové stránky a na sociálne siete.

Organizátor môže upravovať celé znenie výstavných propozícií vrátane výšky poplatkov do dňa spustenia prihlasovania.

Organizátor má právo do uzávierky výstavy priebežne meniť výstavné propozície výstav(y) v plnom rozsahu okrem navýšenia výšky poplatkov, zmeny miesta a termínu konania. Po uzávierke je organizátorovi umožnená len zmena zoznamu ocenení, zoznamu posudzovateľov, časového harmonogramu výstav(y), veterinárnych podmienok, spôsobu predaja morčiat a tiež možné upravenie kapacity resp. zlúčenie kapacít jednotlivých štandardov.