19. Cavy show Banská Bystrica
Termín konania
04.11.2023
Začiatok prihlasovania
09.10.2023 20:00
Uzávierka výstavy
26.10.2023 20:00
Posudzovatelia
Mgr. et Bc. Andrea Kroftová (CZ), MVDr. Peter Supuka (SK), László Zerényi (HU). Štandard C: Tomáš Szabó (SK) - adept na posudzovateľa.
-
Kapacita v posudzovaných štandardoch
A+B: 100
C: 30
Zápisné
3 € (pre členov ZOCHM.SK platí zvýhodnený poplatok 2 €)
Poplatok za posúdenie morčaťa
10 € (A,B), 4 € (C)
Ocenenia
Pôjde o jednu TRIO výstavu s možnosťou získania ocenenia CAC (3xCAC) v štandarde A/B z posúdenia od troch rôznych posudzovateľov. Štandard C bude mať jeden posudok.

Všetky ceny budú udeľované v závislosti od počtu riadne prihlásených morčiat. Na udelenie 1. miesta musia byť v danej kategórii prihlásené aspoň 3 morčatá. Aby bolo udelené aj druhé miesto, musia byť prihlásené aspoň 4 a na tretie miesto je potrebných 5 prihlásených morčiat:
BIS krátkosrsté, BIS dlhosrsté a BIS štandardu B
BOG baby, junior ,adult 1.2.3.,
BOB 1.2.3.,
najlepší maznáčik 1.2.3.,

Výsledky v kategóriách krátkosrsté, dlhosrsté, štandard B bude rozhodovať vždy jeden z posudzovateľov (určené bude na výstave).

Národný víťaz bude určený súčtom výsledkov všetkých troch posudzovateľov.
Organizátori
Ing. Alena Mikulinová, Eva Bednárová, Tomáš Szabó
Osoba zodpovedná za prihlášky
Lukáš Klimša (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
Program
Príjem morčiat od 7:30 do 8:45.
Začiatok posudzovania o 9:00.
Obedná prestávka od 12:00 do 13:00 (prerušenie posudzovania).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 18:00.
Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 do 16:00 (vstupné ľubovoľné).

Zmena programu vyhradená!
Prihlasovacie podmienky
- Prihlasovanie bude realizované elektronicky cez web www.cavyshow.sk a www.cavyshow.eu.
- Do štandardov A/B sa môžu prihlásiť len vystavovatelia, ktorí sú členmi ZO morčiat SZCH, prípadne u zahraničných vystavovateľov členom inej špecializovanej organizácie vo svojej krajine, pre aktuálny rok. V štandarde C (maznáčik) môžu vystavovať aj nečlen.
- Zmeny v prihláškach, ktoré nevie vystavovateľ vykonať sám cez tento web, konzultuje s osobou zodpovednou za prihlášky (email kontakt vyššie). Po uzávierke alebo na výstave už nie je možné robiť zmeny v prihláškach.
- Prihlášky sú po uzávierke brané ako záväzné a platba bude vyžadovaná aj v prípade neúčasti.
- Všetky morčatá, ktoré sa nedostavia, nebudú ohodnotené a to bez nároku na vrátenie výstavného poplatku.
- Vystavovateľovi je umožnené po dohode s organizátorom prihlásiť alebo zameniť morča po uzávierke až do 1.11.2023 08:00. Takto prihlásené (zamenené) morča bude mať nárok na získanie ocenenia CAC, ale už môže mať z organizačných dôvodov vopred znemožnený postup do ďalších súťaží (vystavovateľ je o podmienkach vopred informovaný).
Výstavné podmienky
- K dispozíci budú kartónové krabice. Každá krabica bude mať savú podložku. Komu kartónové krabice nevyhovujú, môže si doniesť vlastný box, do ktorého budú návštevníci vidieť. Každý vystavovateľ si musí sám zabezpečiť seno aj krmivo. Rovnako je povinný po ukončení výstavy po sebe upratať.
- Vystavovatelia budú nosiť morčatá sami ku posudzovateľskému stolu na posúdenie. Morčatám, prineseným neskoro, môže byť posúdenie odopreté a to bez náhrady.
Spôsob platby
IBAN: SK81 1100 0000 0080 1922 4465

- Výpočet poplatkov a ďaľšie informácie k platbe nájdete po prihlásení v menu výstavy (Výpočet poplatkov).
- Pre zahraničných vystavovateľov je automaticky zvolená "platba na výstave" v hotovosti (€) alebo na vyžiadanie platba vopred aj na CZ účet v mene CZK
- V prípade zrušenia zaplatenej prihlášky pred termínom uzávierky budú poplatky vrátené v plnom rozsahu po vyžiadaní do 7 kalendárných dní.
Generálni sponzori výstavy
Veterinárne podmienky
Všetky morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave, pri vstupe musia majitelia morčiat doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od veterinárneho lekára, ktorý je v komore veterinárnych lekárov (nie staršie ako 3dni). Morčatá musia byť pred výstavou odčervené od ekto a endoparazitov, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom potvrdení o zdravotnom stave. Je zakázané vystavovať, uchovňovať a predávať gravidné alebo kojace samice, morčatá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení , morčatá s ektoparazitmi. V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov).
Uchovnenie morčiat
Morčatá sa budú dať uchovniť pod SZCH (0,50 €) alebo registrovať pod ČSCH (30 CZK). Nezabudnite si priniesť originál a pre ČSCH aj kópiu PP alebo VP. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o členstve v ZO na príslušný rok. Uchovnenie (registrácia) bude umožnené aj nevystavovateľom.
Sponzori výstavy
       
Podmienky predaja
Predaj morčiat bude možný pre vystavené aj nevystavené morčatá. Každý chovateľ si musí predaj zabezpečiť sám, avšak predajné boxy musia byť viditeľne označené. Predaj je umožnený len vystavovateľom. Aj predajné morčatá musia mať platné veterinárne osvedčenie. Predávať sa nesmú zvieratá s hmotnosťou nižšou ako 300g. Predajné miesto je nutné si vopred rezervovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a poplatok za jedno miesto je 3 € (poplatok bude uhradený v hotovosti až na výstave). V jednom boxe môžu byť maximálne tri zvieratá rovnakého pohlavia.
GDPR a iné ustanovenia
a) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) súhlasí so spracovaním osobných údajov v prihláškach pre účely konania výstav(y) a súčasne súhlasí so všeobecnými
podmienkami
tohto webu. Osobné údaje vystavovateľa (meno, priezvisko, krajina, email, názov materskej ZO) budú súčasťou výstavného katalógu a výsledkovej listiny výstav(y).
b) Vystavovateľ odoslaním prihlášky na výstavu(y) sa zaväzuje riadiť znením propozícií, výstavného poriadku a tiež pokynmi v prijatých emailoch od organizátora resp. v systémových emailoch vygenerovaných týmto webom.
c) Vystavovateľ súhlasí a sa zaväzuje, že uhradí všetky výstavné poplatky aj v prípade neúčasti na výstave(-ách) (pokiaľ neboli prihlášky do uzávierky odhlásené) a tiež prípadné škody, ktoré spôsobí na výstave(-ách).
d) V prípade vzniku nevyplatenej podlžnosti vystavovateľa voči organizátorovi výstav(y) vystavovateľ súhlásí so zverejnením osobných údajov (celé meno/á, email, obec, krajina, výška dlhu, dôvod vzniku dlhu) na webe PK morčiat SZCH resp. aj na oficiálnom webe alebo na stránke(stránkach) sociálnych sieti (napr. facebook.com - udalosť) výstav(y).

Vystavovateľ má právo odvolať udelené súhlasy (body a až d) do uzávierky výstavy formou odhlásenia všetkých podaných prihlášok. Po uzávierke už nie možné odvolať súhlasy (body a až d) ani zrušiť prihlášky na výstavu(y).

Organizátor a správca tohto webu sa zaväzujú, že osobné údaje vystavovateľa nepoužijú na iné účely a neposkytnú ich tretím stranám s výnimkou štruktúr Slovenského zväzu chovateľov, s ktorými je organizátor povinný komunikovať a prípadne na požiadanie sprístupniť osobné údaje vystavovateľov.

Vystavovateľ odoslaním prihlášky súhlasí s prípadným fotografovaním na výstave a následným umiestnením fotiek na webové stránky a na sociálne siete.

Organizátor môže upravovať celé znenie výstavných propozícií vrátane výšky poplatkov do dňa spustenia prihlasovania.

Organizátor má právo do uzávierky výstavy priebežne meniť výstavné propozície výstav(y) v plnom rozsahu okrem navýšenia výšky poplatkov, zmeny miesta a termínu konania. Po uzávierke je organizátorovi umožnená len zmena zoznamu ocenení, zoznamu posudzovateľov, časového harmonogramu výstav(y), veterinárnych podmienok, spôsobu predaja morčiat a tiež možné upravenie kapacity resp. zlúčenie kapacít jednotlivých štandardov.